•  
 
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Lipiec 2020

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Walne Zgromadzenie Cz?onków Spó?dzielni

W ubieg?ym tygodniu, w czwartek 27 czerwca 2019 r. odby?o si? Walne Zgromadzenie Cz?onków G.S.M. Podsumowano na nim dzia?alno?? w 2018 r. Warto podkre?li? i? nie zosta?y wniesione zastrze?enia do dzia?alno?ci Zarz?du. Pragn? wyartyku?owa? ?e jest to kolejny etap rozwoju Spó?dzielni a to g?ównie poprzez realizacj? m.in. wartej wiele milionów termomodernizacji budynków mieszkalnych    czytaj dalej ...........................

Olimpijska si? zmienia

 

Od lat wiele mówi si? o przebudowie stadionu Polonii Bytom i niewiele z tego wynika. Tymczasem po drugiej stronie ulicy Olimpijskiej dokonuje si? ogromna zmiana. Du?e osiedle pozbywa si? azbestu. I to na dobre! Od tego szkodliwego materia?u uwolni si? w sumie 19 klatek.

Naprzeciw stadionu dwukrotnego mistrza Polski w pi?ce no?nej znajduje si? zespó? mieszkalnych wie?owców. Ni?sze z nich maj? 9 pi?ter. Wy?sze po 11. Znajduje si? w nich a? 705 mieszka?, w których ?yje ok. 2 tysi?ce bytomian. Postawiono je w latach 70-80 ubieg?ego wieku w atrakcyjnym miejscu, bo w bezpo?rednim s?siedztwie parku Kachla. Niestety wszystkie wy?o?ono p?ytami acekolowymi zawieraj?cymi rakotwórczy azbest.

Ca?y artyku?.........

Podzi?kowanie

Producent filmowy ANNA WEREDA sk?ada podzi?kowanie Panu prezesowi GSM Bytom oraz mieszka?com kamienicy przy ulicy Józefczaka w bytomiu.

 

Podzi?kowanie....

Odpowied? Olimpijska 1-11

 

Wyja?nienia Tre?ci Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Remont budynków mieszkalnych nale??cych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Olimpijskiej 1-11 w Bytomiu.

 

pdfOdpowied? z 16.11.2017 na zapyt. 2 z dnia 15.11.2017  

Rewitalizacja z pomoc? ?rodków unijnych.