•  
 
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Październik 2020

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Bytom Bobrek pi?knieje.

Bobrek dzielnica Bytomia, ul. Huta Julia 12b po woli odzyskuje blask.

S? jednak osoby i firmy, które chc? dzielnicy pomóc, do których si? zaliczamy.

Zach?camy do opini na naszym Facebooku https://www.facebook.com/GSMBytom/

 

 

Odpady wielogabarytowe.

Kto odpowiada za wywóz tzw. „gabarytów” w Bytomiu? Firma obs?uguj?ca nasze miasto czy gmina Bytom? Problem wida? w s?siedztwie wielu placyków gospodarczych w mie?cie.

 Odpady wielkogabarytowe nie zosta?y odebrane? Zg?o? to

Do??cz do nas na Facebooku.

 

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa zaprasza na nasz profil  Gsm Bytom na Facebooku. B?dziemy tam publikowa? informacje o zarz?dzaniu , bie??cych informacjach itp.

Zapraszamy do polubienia i ?ledzenia naszego profilu

Walne Zgromadzenie Cz?onków Spó?dzielni

W ubieg?ym tygodniu, w czwartek 27 czerwca 2019 r. odby?o si? Walne Zgromadzenie Cz?onków G.S.M. Podsumowano na nim dzia?alno?? w 2018 r. Warto podkre?li? i? nie zosta?y wniesione zastrze?enia do dzia?alno?ci Zarz?du. Pragn? wyartyku?owa? ?e jest to kolejny etap rozwoju Spó?dzielni a to g?ównie poprzez realizacj? m.in. wartej wiele milionów termomodernizacji budynków mieszkalnych    czytaj dalej ...........................

Olimpijska si? zmienia

 

Od lat wiele mówi si? o przebudowie stadionu Polonii Bytom i niewiele z tego wynika. Tymczasem po drugiej stronie ulicy Olimpijskiej dokonuje si? ogromna zmiana. Du?e osiedle pozbywa si? azbestu. I to na dobre! Od tego szkodliwego materia?u uwolni si? w sumie 19 klatek.

Naprzeciw stadionu dwukrotnego mistrza Polski w pi?ce no?nej znajduje si? zespó? mieszkalnych wie?owców. Ni?sze z nich maj? 9 pi?ter. Wy?sze po 11. Znajduje si? w nich a? 705 mieszka?, w których ?yje ok. 2 tysi?ce bytomian. Postawiono je w latach 70-80 ubieg?ego wieku w atrakcyjnym miejscu, bo w bezpo?rednim s?siedztwie parku Kachla. Niestety wszystkie wy?o?ono p?ytami acekolowymi zawieraj?cymi rakotwórczy azbest.

Ca?y artyku?.........