Kwiecień 20 2021 12:49:46
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Kwiecień 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Do??cz do nas na Facebooku.

 

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa zaprasza na nasz profil  Gsm Bytom na Facebooku. B?dziemy tam publikowa? informacje o zarz?dzaniu , bie??cych informacjach itp.

Zapraszamy do polubienia i ?ledzenia naszego profilu


Walne Zgromadzenie Cz?onków Spó?dzielni

W ubieg?ym tygodniu, w czwartek 27 czerwca 2019 r. odby?o si? Walne Zgromadzenie Cz?onków G.S.M. Podsumowano na nim dzia?alno?? w 2018 r. Warto podkre?li? i? nie zosta?y wniesione zastrze?enia do dzia?alno?ci Zarz?du. Pragn? wyartyku?owa? ?e jest to kolejny etap rozwoju Spó?dzielni a to g?ównie poprzez realizacj? m.in. wartej wiele milionów termomodernizacji budynków mieszkalnych    czytaj dalej ...........................


  • 721 czytań
Olimpijska si? zmienia

 

Od lat wiele mówi si? o przebudowie stadionu Polonii Bytom i niewiele z tego wynika. Tymczasem po drugiej stronie ulicy Olimpijskiej dokonuje si? ogromna zmiana. Du?e osiedle pozbywa si? azbestu. I to na dobre! Od tego szkodliwego materia?u uwolni si? w sumie 19 klatek.

Naprzeciw stadionu dwukrotnego mistrza Polski w pi?ce no?nej znajduje si? zespó? mieszkalnych wie?owców. Ni?sze z nich maj? 9 pi?ter. Wy?sze po 11. Znajduje si? w nich a? 705 mieszka?, w których ?yje ok. 2 tysi?ce bytomian. Postawiono je w latach 70-80 ubieg?ego wieku w atrakcyjnym miejscu, bo w bezpo?rednim s?siedztwie parku Kachla. Niestety wszystkie wy?o?ono p?ytami acekolowymi zawieraj?cymi rakotwórczy azbest.

Ca?y artyku?.........


Podzi?kowanie

Producent filmowy ANNA WEREDA sk?ada podzi?kowanie Panu prezesowi GSM Bytom oraz mieszka?com kamienicy przy ulicy Józefczaka w bytomiu.

 

Podzi?kowanie....


Odpowied? Olimpijska 1-11

 

Wyja?nienia Tre?ci Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Remont budynków mieszkalnych nale??cych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Olimpijskiej 1-11 w Bytomiu.

 

pdfOdpowied? z 16.11.2017 na zapyt. 2 z dnia 15.11.2017