Maj 21 2022 23:28:21
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Maj 2022

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Powitanie
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne 2022


Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada na 3 lipca

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości to święto o przedwojennych tradycjach. W Polsce obchodzi się je z należytym szacunkiem, adekwatnie do naszego wkładu w globalny ruch spółdzielczy.


„Spółdzielnia to autonomiczne zrzeszenie osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”. Jest to zarazem wstępna część Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości.

Z tej okazji Rada Nadzorcza, Zarząd G.S.M. składają wszystkim mieszkańcom oraz współpracownikom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, optymizmu na co dzień, zdrowia oraz dalszej dobrej i owocnej współpracy.


Komunikat w sprawie przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu rok 2021.

Pełna informacja....


Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego.


Osobowość Roku 2020.

Miło nam poinformować, że Prezes naszej Spółdzielni został nominowany do tytułu ”Osobowość Roku 2020” organizowanego przez Redakcję Dziennika Zachodniego w kategorii biznes.

Jest to zdaniem Prezesa uwieńczenie Jego 30- letniej pracy w Zarządzie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, którą w ostatnich latach charakteryzuje zakończenie termomodernizacji we wszystkich zarządzanych budynkach, w tym szczególnie na osiedlu przy ul. Olimpijskiej.

Nominacja ta niewątpliwie jest wynikiem docenienia pracy całego zespołu pracowników z G.S.M., jego współpracowników, mieszkańców, dostawców, wykonawców usług i organów samorządowych spółdzielni oraz zarządzanych wspólnot, za którą Prezes serdecznie dziękuje.

Wszystkich zainteresowanych oddaniem głosu na nominowanego Pana Marka Stalmacha, zachęcamy, aby wydali swoje złotówki na Schronisko Bytom​.

W tym miejscu serdecznie wszystkich pozdrawiamy życząc zdrowego                        i udanego weekendu.

Tutaj można oddać swój głos na Osobowość Roku 2020.


Nagroda "Inwestycja Roku"

Szeroko zakrojona termomodernizacja osiedla przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu została doceniona przez kapitułę konkursu "Inwestycja Roku". Odpowiadająca za jej realizację Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała główną nagrodę w tegorocznej edycji.

 

Nagrody przyznawano w siedmiu różnych kategoriach, z czego kategorię "Obiekty mieszkalne" podzielono na dwie podkategorie. Za najlepszą inwestycję związaną z termomodernizacją w 2019 roku uznano "Remont budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Olimpijskiej 1-11, 13-23, 25-37 w Bytomiu obejmujący demontaż i utylizację płyt zawierających azbest z wymianą docieplenia ścian zewnętrznych". Z rąk przedstawicieli kapituły konkursu nagrodę odebrali przedstawiciele Zarządcy pełnomocnik zarządu Pani Irena Makuch oraz prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Stalmach.

 

- Jestem dumny z tego, że udało nam się pozyskać już kolejny raz ( w 2010 r. dla osiedla przy ul. Łużyckiej 52 – 82 ) tak wiele środków z funduszy unijnych, a pomimo, że inwestycja została oszacowana w 2016 r. mogliśmy ją zrealizować w 2019 r. nie podwyższając kosztów. Teraz osiedle wygląda estetycznie, kolorowo, zniknęły szare, brzydkie elewacje budynków, a centrum Bytomia zyskało w tej okolicy nowe zrewitalizowane osiedle. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w ten projekt w tym szczególnie przedstawicielom Zarządów Wspólnot. Słowa uznania należą się również wykonawcy firmie FHU HEBDA, projektantowi Pani Marii Zybura oraz inspektorowi nadzoru Panu Zbigniewowi Bień - powiedział prezes Marek Stalmach.

 Pogotowie Awaryjne

 

UWAGA MIESZKAŃCY !

Informujemy, iż od dnia 1 listopada 2020 r. usługę pogotowia awaryjnego będzie wykonywała firma: LEDWOCH PIOTR - Zakład Instalacji Sanitarnych. Zgłoszenia awaryjne na instalacjach:
- centralnego ogrzewania
- ciepłej i zimnej wody
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- gazu
- elektrycznej
poza godzinami pracy G.S.M. prosimy kierować pod numer telefonu: 32/2812033. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z administracją przy ul. Łużyckiej 66 w godzinach urzędowania ( 32/2800843 ).


Termomodernizacja

 

Bardzo dobra współpraca z właścicielami lokali Wspólnoty przy Gajdasa 10 w Radzionkowie, szczególnie z Pani  Elżbieta,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o., Dawid Garbacki , który jest wykonawcą oraz , Pani Aleksandra z Miasto Radzionków,   pozwoli na przeprowadzenie w tym roku termomodernizacji kolejnego budynku, wraz z remontem dachu i likwidacji indywidualnych pieców węglowych. Następnie nieruchomość zostanie podłączona do sieci ciepłowniczej.

Tymi działaniami wyeliminujemy kolejne źródło niskiej emisji, wpływającej na powstawanie smogu.


Wizualizacja GSM

Obecna sytuacja epidemiczna wymusza na nas konieczność pewnych zmian w planach i zamierzeniach remontowych. Stąd zapowiadany wcześniej na październik remont elewacji budynku Zarządu G.S.M. postanowiliśmy przesunąć na wiosnę 2021 roku, a środki skierować na bieżące pilniejsze wydatki, usprawniające pracę i obsługę mieszkańców w tym trudnym okresie.


Obradowało Walne Zgromadzenie Członków G.S.M.

Obradowało Walne Zgromadzenie Członków G.S.M.

W dniu 09 lipca od godziny 16:00, obradowało Walne Zgromadzenie członków GSM. Tym razem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Zaprosiliśmy na nie również Prezydenta Bytomia Pana Mariusz Wołosz, którego reprezentował pierwszy zastępca Pan Michał Bieda, który skierował do władz Spółdzielni „kilka ciepłych słów”, oraz życzył obecnym Członkom owocnych obrad.

Cały artykuł...............


Wolne lokale.

Górnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa posiada wolne lokale zainteresowane osoby proszone s± o zapoznanie siê z ofert±. Oferta................


Facebook

 

Zapraszamy na naszego Facebooka

Zachêcamy wszystkich, którzy chc± byæ na bie±co z informacjami na temat naszej Spó³dzielni do ¶ledzenia i POLUBIENIA nas na facebook'u. Zamieszczamy tam najnowsze wydarzenia, realizacje i inne ciekawostki z ¿ycia GSM (i nie tylko). ;-)

https://www.facebook.com/GSMBytom/

 


Ulica Chrobrego 6

W 2018 roku zosta³ zrewitalizowany budynek nr 6 pod naszym zarz±dem. 


¯yczenia Noworoczne.

Dzisiejsze ¶wiêto Trzech Króli koñczy okres Bo¿ego Narodzenia.

Za nami równie¿ zakoñczenie 2019 roku i powitanie 2020.

Przed nami zadania i praca nad nimi do koñca tego roku. ¿yczymy Pañstwu, aby ca³y ten okres przynosi³ tylko dobre wiadomo¶ci, pozwoli³ na realizacjê planów i zamierzeñ.

Ze swej strony zapewniamy ¿e dobro zarz±dzanych przez nas nieruchomo¶ci, Pañstwa komfort zamieszkania oraz sprawy us³ug komunalnych naszego miasta, wci±¿ bêd± stanowi³y najwy¿szy priorytet


35 lecie Górniczej Spó?dzielni Mieszkaniowej

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje 35-lecie

 

Choć jest najmniejsza w Bytomiu, to na pewno należy do tych najbardziej aktywnych. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 35 lat, właśnie zakończyła wielką inwestycję i wypatruje kolejnych wyzwań.

 

 

Mijający rok był jednym z bardziej znaczących w historii naszej spółdzielni.

Z powodzeniem udało się ukończyć wielomilionową inwestycję na osiedlu przy ul. Olimpijskiej.

Obchodziliśmy również jubileusz 35 lat działalności.

Było zatem co podsumowywać i uczyniliśmy to tuż przed świętami.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Pani Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz, zastępca Pan Michał Bieda oraz inni znamienici goście.

Spotkanie to nie umknęło lokalnym mediom które napisały więcej na temat tego wydarzenia. Zapraszamy do lektury artykułu jaki ukazał się na portalu

https://bytomski.pl


Bytom Bobrek pi?knieje.

Bobrek dzielnica Bytomia, ul. Huta Julia 12b po woli odzyskuje blask.

S? jednak osoby i firmy, które chc? dzielnicy pomóc, do których si? zaliczamy.

Zach?camy do opini na naszym Facebooku https://www.facebook.com/GSMBytom/

 

 


Odpady wielogabarytowe.

Kto odpowiada za wywóz tzw. „gabarytów” w Bytomiu? Firma obs?uguj?ca nasze miasto czy gmina Bytom? Problem wida? w s?siedztwie wielu placyków gospodarczych w mie?cie.

 Odpady wielkogabarytowe nie zosta?y odebrane? Zg?o? to


Do??cz do nas na Facebooku.

 

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa zaprasza na nasz profil  Gsm Bytom na Facebooku. B?dziemy tam publikowa? informacje o zarz?dzaniu , bie??cych informacjach itp.

Zapraszamy do polubienia i ?ledzenia naszego profilu


Walne Zgromadzenie Cz?onków Spó?dzielni

W ubieg?ym tygodniu, w czwartek 27 czerwca 2019 r. odby?o si? Walne Zgromadzenie Cz?onków G.S.M. Podsumowano na nim dzia?alno?? w 2018 r. Warto podkre?li? i? nie zosta?y wniesione zastrze?enia do dzia?alno?ci Zarz?du. Pragn? wyartyku?owa? ?e jest to kolejny etap rozwoju Spó?dzielni a to g?ównie poprzez realizacj? m.in. wartej wiele milionów termomodernizacji budynków mieszkalnych    czytaj dalej ...........................


Olimpijska si? zmienia

 

Od lat wiele mówi si? o przebudowie stadionu Polonii Bytom i niewiele z tego wynika. Tymczasem po drugiej stronie ulicy Olimpijskiej dokonuje si? ogromna zmiana. Du?e osiedle pozbywa si? azbestu. I to na dobre! Od tego szkodliwego materia?u uwolni si? w sumie 19 klatek.

Naprzeciw stadionu dwukrotnego mistrza Polski w pi?ce no?nej znajduje si? zespó? mieszkalnych wie?owców. Ni?sze z nich maj? 9 pi?ter. Wy?sze po 11. Znajduje si? w nich a? 705 mieszka?, w których ?yje ok. 2 tysi?ce bytomian. Postawiono je w latach 70-80 ubieg?ego wieku w atrakcyjnym miejscu, bo w bezpo?rednim s?siedztwie parku Kachla. Niestety wszystkie wy?o?ono p?ytami acekolowymi zawieraj?cymi rakotwórczy azbest.

Ca?y artyku?.........


Podzi?kowanie

Producent filmowy ANNA WEREDA sk?ada podzi?kowanie Panu prezesowi GSM Bytom oraz mieszka?com kamienicy przy ulicy Józefczaka w bytomiu.

 

Podzi?kowanie....


Odpowied? Olimpijska 1-11

 

Wyja?nienia Tre?ci Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Remont budynków mieszkalnych nale??cych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Olimpijskiej 1-11 w Bytomiu.

 

pdfOdpowied? z 16.11.2017 na zapyt. 2 z dnia 15.11.2017  


Rewitalizacja z pomoc? ?rodków unijnych.
Lider Spó?dzielczo?ci Mieszkaniowej

Jest nam bardzo mi?o poinformowa? ?e Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa otrzyma?a Nagrod? miesi?cznika ADMINISTRATOR  w kategorii "SPÓ?DZIELNIE MA?E BEZ PRZYCHODU Z INWESTYCJI". 

jpg


Dobra Spó?dzielnia 2016

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu otrzyma?a tytu?: 

DOBRA SPÓ?DZIELNIA 2016

Zasadniczym celem programu jest wy?onienie w?skiego grona najlepszych w naszym kraju spó?dzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spó?dzielczych liderów" chcemy wzmocni? wizerunek polskiej spó?dzielczo?ci mieszkaniowej i komunikowa? naszym czytelnikom zasadnicze idee przy?wiecaj?ce pot??nemu, polskiemu ruchowi spó?dzielczemu. Program ma za zadanie upowszechnia?, a tak?e propagowa? w?a?ciwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spó?dzielni i sprawne zarz?dzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi - Pa?stwo w t? ide? doskonale si? wpisujecie czego dowodem s? osi?gane przez Spó?dzielni? wyniki!!!

 

jpg