Medal Bytomia 2023 – dla GSM

W Bytomskim Centrum Kultury wręczone zostały w niedzielę, 26 listopada Medale Miasta Bytomia. To honorowe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w różnych dziedzinach – gospodarczej, kulturalnej, naukowej, społecznej i sportowej.

W tym roku zaszczytną nagrodę odebrało osiem osób i podmiotów. Doroczna uroczystość oraz towarzyszący jej koncert zakończyły imprezy towarzyszące obchodom Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście oraz wpisały się w finał XVII Bytomskiej Jesieni Literackiej. 

Tegorocznym laureatom  zaszczytne wyróżnienia przekazali prezydent Mariusz Wołosz oraz przewodniczący Rady Miasta Michał Staniszewski.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa – w kategorii działalność społeczna

Spółdzielnia należy do najbardziej prężnie działających podmiotów w Bytomiu, o największej ilości zasobów poddanych termomodernizacji, przeprowadzonych z aktywnym pozyskaniem środków unijnych na remonty, zwiększenie energooszczędności budynków, poprawę stanu technicznego zasobów, usunięcie niebezpiecznych  dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania, a także zwracających uwagę na poprawę estetyki osiedli.

Termomodernizacji poddano 100% nieruchomości spółdzielni.  Dużym wyzwaniem, zakończonym sukcesem były takie projekty jak: realizacja inwestycji dla wspólnot przy ulicy Olimpijskiej 1-37 oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego kina Gloria, a także rewitalizacje związane z okolicą Rynku, Zaułkiem i Dworcową. 

Zauważalną inwestycją był także remont  tzw. „przyziemia” „Sikoraka” – w budynku IV LO w Bytomiu. Celem w każdym zadaniu  jest dbałość o mieszkańców, wysoki standard działalności, w tym standard ekologiczny, zapewnienie dobra w postaci godnych i nowoczesnych warunków miejsc zamieszkania.

Spółdzielnia racjonalnie gospodaruje majątkiem, pozyskuje dotacje, doskonali organizację i jakość pracy,  dba o angażowanie wiarygodnych wykonawców. Zasoby spółdzielni w przededniu 40-lecia działalności to 19 budynków z 521 mieszkaniami, 67 garaży, 20 lokali użytkowych oraz 23 wspólnoty mieszkaniowe z 1379 lokalami mieszkalnymi.

Nagrodę w imieniu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – odebrał Prezes Marek Stalmach oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Joachim Nowak.

Dziękujemy za nominację i wyróżnienie.