Odczyty wodomierzy dot. WM Olimpijska 1-37

W dniu 20.12.2022r. do skrzynek pocztowych zostały wrzucone karty odczytu wodomierzy, z dodatkową informacją dotyczącą sprawdzenia działania licznika wody.

Przypominamy o konieczności przekazania do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej samodzielnie wypełnionej karty odczytu wodomierzy w Państwa mieszkaniach do 5 stycznia 2023 roku za pośrednictwem:

– administracji osiedlowej – Łużycka 66, w godzinach jej urzędowania;

– skrzynki pocztowej zabudowanej przed wejściem do  administracji przy  ul. Łużyckiej 66;

– skrzynki pocztowej zabudowanej na drzwiach wejściowych do Spółdzielni –  Wyzwolenia 117;

– poczty polskiej;

– e-maila:  odczytwodagsm@gmail.com

Niedostarczenie stanów wodomierzy w w/w terminie będzie skutkowało wykonaniem  rozliczenia zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania wody oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie.

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt z sekretariatem GSM – numer telefon (32) 388 94 21.

do