Sierpień 02 2021 14:24:33
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Sierpień 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
UCHWAŁY

Na Walnym Zgromadzeniu Cz?onków, które odbyło się w sobot?, dnia 13 maja  2017 r.  w auli Liceum Ogólnokszta?c?cego Nr 1 przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Bytomiu  podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

 

 

Nr Uchwa?y

Uchwa?a w sprawie 

1/2017

Zatwierdzenia sprawozdania Zarz?du z dzia?alno?ci spó?dzielni w 2016r

2/2017

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016r.

3/2017

Zadysponowania nadwy?ki bilansowej za 2016r.

4/2017

Zatwierdzenia Sprawozdania z dzia?alno?ci Rady Nadzorczej w 2016r.

5/2017

Oznaczenia najwy?szej sumy zobowi?za? spó?dzielni

6/2017

Przyj?cia sprawozdania z realizacji wniosków wynikaj?cych z przeprowadzonej lustracji pe?nej Górniczej Spó?dzielni Mieszkaniowej.

7/2017

Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz?du Markowi Stalmachowi

8/2017

Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz?du Marii Krzan

 9/2017

Wyra?enia zgody na ustanowienie odr?bnej w?asno?ci i sprzeda? lokalu u?ytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Chrobrego 6 w Bytomiu

10/2017

Wyra?enia zgody na przyst?pienie Górniczej Spó?dzielni Mieszkaniowej  w Bytomiu do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomo?ciami w Katowicach

11/2017

Przyj?ciu b?d? odrzuceniu do dalszego rozpatrzenia wniosków zg?oszonych na Walnym Zgromadzeniu