Maj 18 2021 03:51:45
slide01 slide02 slide03 slide04
Dołącz do nas na Facebooku!

Projekty Unia Europejska!

Kalendarz
Maj 2021

Nie Pon Wto Śr Czw Pi Sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ogłoszenia Spółdzielni
Linki do wiadomości

Galeria
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POGODA
Prognozy Bytom
Promocja rewitalizacji ?u?ycka 52-82
logo

Osiedle bytomskie wypi?knia?o

 

Górnicza Spó?dzielnia Mieszkaniowa przy ul Wyzwolenia 117 w Bytomiu zako?czy?a 14.1.2012 roku realizacj? prac dofinansowywanych ze ?rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2007-2013  zadania pod nazw?:

”Rewitalizacja zasobów mieszkalnych Górniczej Spó?dzielni Mieszkaniowej

przy ul. ?u?yckiej nr 52-56,58-64, 66-68, 70-74, 76-82 w Bytomiu”.

 Ca?kowity koszt robót: 6 372,3 tys. z?

Du?ym wsparciem dla sfinansowania prac by?a przyznana ze ?rodków unijnych dotacja w wysoko?ci 3 mln z?, by?a to jedna z najwy?szych dotacji przyznanych w ramach priorytetu 6 Dzia?anie 6.2 pod nazw? „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

 Rewitalizacj? obj?to 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 5 -kondygnacyjnych powsta?ych w latach 1985-1987 r, w systemie budownictwa wielkop?ytowego OUTINORD. Najwa?niejsze zrealizowane zadania w ramach projektu to:

  • demonta? wraz z utylizacj? elewacyjnych p?yt azbestowo-cementowych,
  • demonta? rusztu drewnianego wraz z izolacj? termiczn? z we?ny mineralnej,
  • docieplenie elewacji metod? STO,
  • wymiana instalacji odgromowej,
  • wymiana obróbek blacharskich na balkonach, loggiach i na ?cianach kolankowych.

 Przedmiotem projektu by?o usuni?cie i utylizacja p?yt acekolowych wraz z podkonstrukcj? i izolacj? oraz docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 P?yty acekolowe u?ywane w budownictwie lat 70 i 80 tych zawieraj? w swej strukturze py? azbestowy stanowi?cy ogromny problem dla ?rodowiska ?ycia cz?owieka i wymaga?y pilnego usuni?cia.

Przeprowadzenie docieplenia spowodowa?o tak?e poprzez zwi?kszenie izolacyjno?ci termicznej istotne ograniczenie zu?ycia energii cieplnej co w konsekwencji przyczyni?o  si? do ograniczenia emisji zanieczyszcze? do atmosfery.

Efektem realizacji projektu sta?a si? tak?e poprawa estetyki i warunków zamieszkania budynków i przestrzeni publicznej osiedla usytuowanego w centrum miasta, a i ca?ego miasta.

W pobli?u zrewiatlizowanego osiedla zlokalizowane s? sztandarowe dla specyfiki Bytomia obiekty sportowe: stadion pi?karski „Polonii Bytom” oraz Klub Sportowy judo „Czarni Bytom”.