Podwyżka wod-kan oraz opłaty abonamentowej

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytom, zgodnie z którą od dnia 4 stycznia 2024 roku zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z …

Podwyżka wod-kan oraz opłaty abonamentowej Read More »