Podwyżka wod-kan oraz opłaty abonamentowej

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bytom, zgodnie z którą od dnia 4 stycznia 2024 roku zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 15,95zł/m3 na 20,21 zł/m3 (wzrost 26,7%) oraz stawka opłaty abonamentowej.

Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Spółdzielni.

Nowa stawka obejmuje ceny:

– za dostarczoną wodę, w wysokości 7,68 zł/m3

– za odprowadzenie ścieków, w wysokości 12,53 zł/m3

Łącznie 20,21 zł/m3

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *